Konkurentsiamet on 06.07.2004.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt General Dynamics Corporation (registreeritud Ameerika Ühendriikides) omandab valitseva mõju TriPoint Global Communications Inc. (registreeritud Ameerika Ühendriikides) üle, sealhulgas Eesti äriühingu AS Tarberaud üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3946 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi