Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 05.07.2004.a otsusega nr 19-KO anti luba koondumisele, mille kohaselt Saksamaal registreeritud Geo Post GmbH omandab valitseva mõju Baltic Logistic System International AB ja tema tütarettevõtjate, sealhulgas AS Baltic Logistic System Eesti, üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil

Tagasi