Konkurentsiamet on 01.07.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soome äriühing Special Purpose Vehicle No.6 Oy omandab valitseva mõju iittala oy ab üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või telefonidel 680 3948 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi