Konkurentsiamet on 28.06.2004.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt New European Investments Limited omandab valitseva mõju AS Magnum Medical üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 680 3946 või 680 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee

Tagasi