Konkurentsiamet on 21.06.2004.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Saksamaal registreeritud Geo Post GmbH omandab valitseva mõju Baltic Logistic System International AB ja tema tütarettevõtjate üle, sealhulgas AS Baltic Logistic System Eesti üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 6 113 938 või 6 113 942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi