Konkurentsiameti peadirektori 22.06.2004 otsusega nr 17-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusel Rosea Invest Ltd ja Leverret Holding Ltd omandavad ühiselt valitseva mõju asutatava ettevõtja üle, kelle äritegevus hakkab toimuma Eestis AS Spacecom kaudu, konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi