Konkurentsiamet on 07.06.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Briti Neitsisaarte seaduste alusel asutatud äriühing Rosea Invest Ltd ja Küprose seaduste alusel asutatud äriühing Leverret Holding Ltd asutavad ühisettevõtja Küprosel, kes omandab valitseva mõju AS Spacecom üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 611 3947 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi