Konkurentsiameti peadirektori 07.06.2004.a otsusega nr 16-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Šveitsis registreeritud äriühing Sorbes AG omandab valitseva mõju AS Repo Vabrikud üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi