Konkurentsiamet on 01.06.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud äriühing Lännen Tehtaat Oyj, kes omab Eestis äritegevust Rehu Eesti OÜ kaudu, omandab valitseva mõju Soomes registreeritud äriühingu Suomen Rakennuskone Oy üle, kes omab Eestis äritegevust AS Balti Ehitusmasin-Baltem kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 611 3947 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi