Konkurentsiameti peadirektori 12.05.2004.a otsusega nr 15-KO anti luba koondumisele, mille tulemusena TeliaSonera kontserni kuuluv Rootsis registreeritud äriühing Baltic Tele AB omandab valitseva mõju AS Eesti Telekom üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi