Konkurentsiameti peadirektori 10.05.2004 otsusega nr 14-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Sonoco Luxembourg S.a.r.l. ja Ahlstrom Holding GmbH omandavad ühiselt valitseva mõju asutatava ettevõtja üle, kelle äritegevus hakkab toimuma Eestis, konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi