Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 03.05.2004.a otsusega nr 13-A alustati Philip Morris Products S.A. ja Amer-Tupakka Oy, Amer-Yhtymä Oyj, Amernet B.V koondumise täiendav menetlus vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 1 p-le 2.

Tagasi