Konkurentsiamet on 27.04.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Luxemburgis registreeritud äriühing Sonoco Luxembourg s.a.r.l. ja Saksamaal registreeritud äriühing Ahlstrom Holding GmbH asutavad ühise valitseva mõju all oleva ettevõtte, ühendades sellega oma Euroopa hülsiplaatide ja kartonghülsside äritegevuse, mis toimub Eestis Ahlstrom Cores OÜ kaudu.
Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 611 3947 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi