Konkurentsiameti peadirektori 28.04.2004 otsusega nr 12-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Larvik Cell Holding AS, Heinzel Holding GmbH, Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank omandavad ühiselt valitseva mõju AS Estonian Cell üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi