Konkurentsiamet on 15.04.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Norras registreeritud Larvik Cell Holding AS, Austrias registreeritud Heinzel Holding GmbH ja EBRD omandavad ühiselt valitseva mõju AS Estonian Cell üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 611 3947 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi