Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 08.04.2004.a otsusega nr 9-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Saint-Gobain kontserni kuuluv Prantsusmaa äriühing Partidis SAS omandab valitseva mõju Rootsi äriühingu Dahl International AB üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi