Konkurentsiamet on 02.04.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Philip Morris Products S.A. omandab valitseva mõju Amer-Tupakka Oy, Amer-Yhtymä Oyj ja Amernet B.V osa üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või telefonidel 611 3966 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi