Konkurentsiamet on 15.03.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Saint- Gobain kontserni kuuluv Prantsusmaa äriühing Partidis SAS omandab valitseva mõju Rootsi äriühingu Dahl International AB üle.
Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või telefonidel 611 3948 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi