Konkurentsiameti peadirektori 12.03.2004.a otsusega nr 5-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Soomes registreeritud Sampo Oyj saavutab valitseva mõju Rootsis registreeritud If Skadeförsäkring Holding AB (publ) üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi