Konkurentsiameti peadirektori 12.03.2004 otsusega nr 6-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena ühinevad äriseadustiku tähenduses Ühendkuningriigis registreeritud Securicor Plc ja Taanis registreeritud Group 4 Falck A/S, kelle äritegevus toimub Eestis AS Falck Baltics ja tema tütarettevõtjate kaudu.

Tagasi