Konkurentsiamet on 02.03.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Ühendkuningriigi äriühing Securicor Plc ühineb Taani äriühinguga Group 4 Falck A/S, kelle äritegevus toimub Eestis AS Falck Baltics ja tema tütarettevõtjate kaudu.
Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 611 3947 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi