Konkurentsiamet on 30.01.2004 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soome äriühing Aplisole Oy omandab valitseva mõju Vaasan & Vaasan Oy üle.
Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või telefonidel 611 3966 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi