Konkurentsiamet on 07.01.2004.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Soomes registreeritud Lemminkäinen Oyj omandab valitseva mõju AS-i Talter üle.
Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 6 113 938 või 6 113 942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi