Konkurentsiameti peadirektori 23.12.2003.a. otsusega nr 48-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Volker Stevin Rail & Traffic International B.V. omandab valitseva mõju AS Rööbasteede Ehitus ja AS Viater Ehitus üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi