Konkurentsiamet on 22.12.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Soome äriühing Ramirent Oyj, kelle tütarettevõtja on AS Ramirent, omandab valitseva mõju Rootsi äriühingu Altima AB (publ) üle, kelle äritegevus Eestis toimub Altima Eesti OÜ kaudu. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 611 3947 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi