Konkurentsiameti peadirektori 08.12.2003.a. otsusega nr 45-KO anti luba koondumisele, mille tulemusena HA Holdings Sweden AB omandab valitseva mõju Hilding Anders AB üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi