Konkurentsiamet on 08.12.2003.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Itaalias registreeritud Ali S.p.a. omandab valitseva mõju Soomes registreeritud Hackman Oyj Abp üle, kelle äritegevus Eestis toimub tema tütarettevõtjate Hackman Metos Eesti AS-i ja iittala AS-i kaudu.
Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 6 113 938 või 6 113 942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi