Konkurentsiameti peadirektori 05.12.2003.a. otsusega nr 46-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel United Utilities PLC ja EBRD omandavad ühise valitseva mõju International Water UU (Tallinn) B.V. üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi