Konkurentsiamet on 03.12.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud SWECO AB omandab valitseva mõju Soomes registreeritud PI-Management OY üle.
Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 611 3947 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi