Konkurentsiamet on 27.11.2003.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt AS Magnum Medical omandas valitseva mõju OÜ Medistar Apo üle.
Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 611 3948 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi