Konkurentsiameti peadirektori 28.11.2003 otsusega nr 42-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Tchibo Holding AG omandab valitseva mõju Beiersdorf AG üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi