Konkurentsiamet on 19.11.2003.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt HA Holdings Sweden AB omandab valitseva mõju Hilding Anders AB üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 611 3948 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi