Konkurentsiamet on 20.11.2003.a saanud koondumise teate, mille kohaselt Rootsis registreeritud WM-data AB (publ) tegi avaliku ostupakkumise Soomes registreeritud Novo Group Oyj poolt emiteeritud aktsiate omandamiseks. Tehingu tulemusena WM-data AB (publ) omandab valitseva mõju Novo Group Oyj üle, kelle äritegevus Eestis toimub tema tütarettevõtja Novo Systems AS-i kaudu.
Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 611 3938 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi