Konkurentsiamet on 21.11.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Suurbritannias registreeritud United Utilities PLC ja Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank omandavad ühise valitseva mõju International Water UU (Tallinn) B.V üle.
Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või telefonidel 611 3948 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi