Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 18.11.2003.a. otsusega nr 41-KO anti luba koondumisele, mille tulemusel Cidron Capital Oy Ab omandab valitseva mõju Hackman Oyj Abp üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi