Konkurentsiameti peadirektori 13.11.2003 otsusega nr 40-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Oy Danfoss Ab omandab valitseva mõju LPM Group Oy üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi