Konkurentsiameti peadirektori 12.11.2003 otsusega nr 39-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena AS Tootsi Turvas omandab valitseva mõju AS Biomix üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi