Konkurentsiamet on 05.11.2003.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt erakapitalifond Nordic Capital omandab valitseva mõju Soomes registreeritud Hackman Oyj Abp üle ning sellega seoses ka Hackman Metos Eesti AS-i ja iittala Aktsiaseltsi üle.
Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme päeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 6 113 948 või 6 113 942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi