Konkurentsiameti peadirektori 28.10.2003 otsusega nr 36-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Saviola S.p.A. omandab valitseva mõju Saviola Eesti AS üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi