Konkurentsiamet on 23.10.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Tootsi Turvas AS omandab valitseva mõju AS Biomix üle.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 611 3946 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi