Konkurentsiamet on 23.10.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Taani tööstuskontsern Danfoss A/S omandab valitseva mõju Soomes registreeritud LPM Group Oy üle ning sellega seoses ka LPM Balti AS üle.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 611 3946 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi