Konkurentsiameti peadirektori 17.10.2003 otsusega nr 34-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Izofert Trading Inc. ja Transiidikeskuse AS omandavad ühiselt valitseva mõju AS DBT üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 3 sätestatud viisil.

Tagasi