Konkurentsiameti peadirektori 14.10.2003 otsusega nr 33-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena AS Tootsi Turvas omandab valitseva mõju AS Tootsi Graanul üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1p 2 sätestatud viisil.

Tagasi