Konkurentsiamet on 08.10.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Izofert Trading Inc ja Transiidikeskuse AS omandavad ühiselt valitseva mõju AS DBT üle.
Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 611 3947 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi