Konkurentsiamet saatis 26.09.2003 kirjaliku teate Knauf & Partner U ja Norgips Estonia AS koondumise teate esitajale, kuna nimetatud koondumine ei kuulu Konkurentsiameti poolt kontrollimisele vastavalt konkurentsiseaduse 21 lg 1.

Tagasi