Konkurentsiamet on 23.09.2003.a saanud koondumise teate, mille kohaselt AS A.Le Coq omandab valitseva mõju OÜ Finelin üle. Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 611 3938 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi