Konkurentsiamet on 18.09.2003.a. saanud koondumise teate, mille kohaselt Belgias registreeritud Wienerberger Bricks N.V. omandab koos Hollandis registreeritud Koramic Roofing Systems B.V-ga ühise valitseva mõju Belgias registreeritud Koramic Roofing Products N.V. üle, kelle äritegevus toimub Eestis tema tütarettevõtja Wiekor OÜ kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme päeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 6 113 948 või 6 113 942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi