Konkurentsiamet on 29.08.2003 saanud koondumise teate, mille kohaselt Saksamaal registreeritud PHOENIX International Beteiligungs GmbH omandab valitseva mõju Soomes registreeritud Tamro Oyj üle, kelle äritegevus toimub Eestis tema tütarettevõtjate Tamro Eesti OÜ, Tamro MedLab OÜ, OÜ MediNord, Koduapteek OÜ, Virumaa Apteek OÜ, Õismäe Apteek OÜ, OÜ Võru Apteek, OÜ VK-Pharm ja OÜ Ravikeskuse Apteek kaudu.

Vastavalt konkurentsiseaduse § 27 lg 10 on asjast huvitatud isikutel õigus seitsme kalendripäeva jooksul esitada oma arvamus ja vastuväited nimetatud koondumise kohta Konkurentsiametile aadressil Lõkke 4, 15184 Tallinn või tel 611 3947 või 611 3942 või e-posti aadressil compet@konkurentsiamet.ee.

Tagasi