Konkurentsiameti peadirektori 07.08.2003.a otsusega nr 26-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena HeidelbergCement Northern Europe AB omandab valitseva mõju NCC Roads Holding AB osa üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.