Konkurentsiameti peadirektori asetäitja 16.07.2003.a otsusega nr 22-KO anti luba koondumiseks, mille tulemusena Austrias registreeritud Henkel Central Eastern Europe Ges.m.b.H omandab valitseva mõju AS Makroflex üle konkurentsiseaduse § 19 lg 1 p 2 sätestatud viisil.

Tagasi